Vänd dig till en bok nästa gång  

Idag är det väldigt enkelt att få fram information, man använder sig av en sökmotor och har den informationen som man letar efter på ett fåtal sekunder. Det är få som tar sig tid att kolla flera källor för att se om informationen verkligen stämmer och ännbored boy with booku färre som ifrågasätter om den överhuvudtaget kan vara fel. Det finns ett uttryck som säger att “Allt på internet är sant”, många lever dessvärre under denna föreställningen trots att internet har blivit ett forum där alla kan uttrycka sig. Alla kan skapa egna hemsidor och många kan gå in på forum för att förändra den information som redan finns.

 

Informationen kan även vinklas på många olika sätt bland annat i medier för att läsaren ska tolka informationen på ett visst sätt. Internet blir helt enkelt ett väldigt farligt klimat då det är många åsikter som lyfts fram och hörs hela tiden. Det blir mycket svårt att avgöra vad som stämmer och vad som inte gör det, speciellt om man inte är källkritisk. Det är otroligt viktigt att man är källkritisk och liksom du lärde dig i skolan när du gick igenom fakta så skulle du alltid kolla i minst två böcker innan dess att du antog att ett svar var korrekt. Givetvis fanns källor som var mer pålitliga än andra att använda sig av, du skulle även alltid kunna hänvisa till vilken källa som du hade hämtat informationen ifrån.

 

Detta har helt försvunnit idag och många har helt glömt bort det källkritiska, information publiceras på internet istället för i böcker och även om det släpps böcker så använder man dem inte i samma utsträckning idag för att ta reda på fakta. Samtidigt så är det till en stor fördel att informationen har blivit så lättillgänglig och framför allt billig. Det gör att fler får en chans att bli allmänutbildade, ändock utan det kritiska källtänket. Gå in på IIS för att läsa mer om hur du gör för att lära dig att källgranska på internet och att bli mer källkritisk, vänd dig gärna till böcker för att dubbelkontrollera fakta.