De svenska skolbiblioteken

Tidigare fanns det bra och stora skolbibliotek på de flesta svenska skolorna men i takt med teknikens utveckling har dessa minskat i antal och de skolbibliotek som redan finns får mindre utbud och också kortare öppettider. För ett par år sedan var det vanligt att en skolklass besökte skolans bibliotek minst en gång i månaden för att alla elever skulle kunna låna nya läseböcker och liknande. Idag är det allt färre barn som läser och de som gör det använde ofta mobiler, datorer eller surfplattor att läsa på. Där kan böckerna köpas eller laddas ner. Ofta finns de också möjlighet att lyssna på böckerna. Detta har gjort att det i många fall tar längre tid innan lässvårigheter upptäcks eftersom att ett barn kan lyssna på boken istället för att läsa den och på så sätt komma åt samma information som de barn som faktiskt läser boken. När riktiga böcker var enda möjligheten kunde man inte “fuska”.

Vad finns på skolbibliotek?

I ett skolbibliotek finns det, som på alla andra bibliotek, böcker. Här finns ofta sagoböcker, berättelser, serier, och faktaböcker för flera olika årskurser och åldrar. Ibland finns det också möjlighet att kunna låna filmer eller olika sorters spel för datorer eller tv. I biblioteket finns det också ofta flera olika soffor och andra läseplatser där eleverna kan läsa, ta det lugnt eller studera. Hos årets skolbibliotek 2017 väljer också vissa elever att gå dit efter skolan för att göra sina läxor tillsammans med andra elever. På ett skolbibliotek brukar det också finnas kokböcker, kartböcker och olika slags lexikon och uppslagsverk. Trots att internet har tagit över en stor del av detta finns det fortfarande några lärare som vill att eleverna ska hänvisa just till böcker när de letar efter fakta. Med ett skolbibliotek finns dessutom faktan nära och eleverna behöver inte gå långt eller tillåtas ta upp sina mobile för att kunna söka upp ett ords betydelse. Men vad kan eleverna göra i biblioteket och hur kan de låna böcker där?

Vad kan man göra i biblioteket?

Ett skolbibliotek fungerar ungefär som ett helt vanligt bibliotek men det vanligaste är att bara lärare och elever kan låna böcker där. Handlar det om en mindre ort kan det även vara så att andra får låna hos biblioteket men detta är ovanligt. På skolbiblioteket kan eleverna låna böcker att läsa eller för att söka fakta till olika projekt. Ofta finns även datorer att låna på plats och då kan eleverna till exempel hitta datum till högskoleprovet eller andra nödvändiga informationer. Ibland kan eleverna också sitta i biblioteket på rasterna och spela sällskapsspel, göra läxor eller bara söka skydd från dåligt väder. Om det är så att eleven behöver ett lexikon kan de ofta lånas på plats men de får oftast inte tas med från biblioteket utan då får eleven fråga om det går att kopiera en eller flera sidor om det behövs. Ett skolbibliotek har alltså flera fördelar som främjar elevernas läsförståelse och förmåga att söka fakta.