Varför ska man läsa?  

Idag läser befolkningen mindre böcker än förut, trots det läser man mer och skriver mer än förut, detta har givetvis att göra med internet och de sociala medierna. Aldrig förut har så mycket information levererats så snabbt till så många mottagare. Böckerna får istället stå på hyllan och damma samtidigt som människorna blir mer stressade. Förr såg man böcker som en lyx som få hade råd med. Idag kostar inte böcker allt för mycket i iReading the biblenköpspris, istället är det dock lätt hänt att de blir stående. Forskning visar dock att de flesta skulle må bra av att släppa all IT en stund och luta sig tillbaka i soffan i ett tyst rum och med en skön bok. I och med att allt fler läser mindre har även läsförståelsen påverkats negativt, i en tid då granskning av källor är så otroligt viktigt är detta mycket dåliga nyheter. Det tyder helt enkelt på att samhället blir dummare.

 

Man kan läsa för många olika anledningar, till exempel så kan du läsa för lärandets skull, men när du läser skönlitteratur så får du även chansen att öka din fantasi och få en större förståelse för andra människors perspektiv, och du ökar helt enkelt din medkänsla för andra människor. Dessutom får du ett mycket bättre ordförråd av att läsa böcker, de som läser mycket böcker har i särklass ett större vokabulär än de som sitter framför datorn mycket. När man läser så tränar man dessutom hjärnan, du håller som exempel kvar alla detaljer i ditt minne för att kunna förstå helheten av det du läser i boken. En annan fördel är att de som läser blir mer allmänbildade och bland annat får en insyn i hur det fungerar i andra länder, hur det har fungerat förut och får en större förståelse för historien. Dessutom tycker många att det är skönt att få drömma sig bort en stund och få försvinna i en bok, det finns helt enkelt många bra anledningar till att du ska lägga ned datorn och läsa en bok istället. Gå in på raamatukesus för att läsa mer om varför.